About the project

About The Taurus Express

Läraren Monica Carlsson har kommit med idén och byggt upp denna blogg och storyline. Bloggen utgör en digital storyline på engelska i Agatha Christies anda. Storyline är en metod där man skapar en fiktiv ”värld” i vilken de medverkande agerar som olika påhittade personer. The Taurus Express har sin utgångspunkt i början av Agatha Christies Murder on the Orient Express och eleverna tilldelas olika roller som resenärer eller personal på denna tågresa. Bloggen är alltså främst en virtuell mötesplats för de fiktiva karaktärerena i denna storyline.

Första uppgiften är att presentera sin karaktär på bloggen med en Voki, eleverna får rollkort med väsentlig information. Varje inlägg får karaktärens namn som etikett så man kan klicka på namnet och få upp de inlägg som denna karaktär publicerat. Nästa uppgift är att lära in vad varje man sett och gjort vid tiden för mordet och man blir sedan förhörd av detektiven (läraren), vilket spelas in och läggs upp på bloggen. Efter att alla bevis kommit fram får eleverna skriva sin version av denna detektivhistoria och själv bestämma vem som är den skyldige. Dessa berättelser presenteras även de på bloggen. (obs! I en blogg publiceras det senaste inlägget överst så man måste börja längst ner om man klickar på ett namn och vill få hela historien.) Arbetet avslutas med att man ser filmen Murder on the Orient Express och eleverna får jämföra sina slut med Agatha Chrisites.

Denna blogg utgör ett kul sätt att variera och skapa engagemang i engelskundervisningen. Man tränar flera olika förmågor; samtala, skriva och förstå. Metoden ger även många tillfällen till kreativitet och lustfullt lärande. Den digitala formen gör att allt är lättillgängligt och eleverna uppmanas att gå in och ta del av de andras inlägg, för att se hur andra har löst sina uppgifter, vilket leder till både inlärning och inspiration. Rollspel av olika slag förekommer i många datorspel och de är populära. Man spelar någon annan och vågar ofta göra mer än när man är sig själv. Vid två tillfällen, presentation och vittnesförhör, dramatiserar vi i klassrummet under ledning av detektiven Miss Swanson (läraren).  Och alla elever fiår, som sagt, komma ut till detektiven och bli förhörda. Eleverna är intresserade av att ta reda på vilka karaktärer de andra i klassen spelar. Detta intresse är ”äkta” för det är ny information som de kan ha användning av i sin berättelse.

Det är läraren som kommit med idéen och skapat bloggen, men det är eleverna som bidrar med egenproducerat material i bloggen. The Taurus Express grundar sig, som sagt, på början av Agatha Chrisites roman Murder on the Orient Express. Vi har använt oss av idén och karaktärerna men inte kopierat någon text. Det finns en inbäddad karta från Google Maps som visar resvägen för tåget. Vår blogg, The Taurus Express, har försetts med Creative Commons licens.

I detta projekt har vi använt oss av den digitala tekniken på ett annorlunda och kreativt sätt, tack vare metoden storyline. Eleverna är bekanta med bloggverktyg sedan tidigare, men i detta arbete används bloggen på ett fantasifullt sätt och de får alla agera i ett stort rollspel under en virtuell tågresa. Själva brottet och omständigheterna runt detta skapar mystik och dramatik samt gör engelsklektionerna spännande. Det är även intressant att se att samma början kan ge så många olika slut. Snacka om individuella lösningar!